Выкананне праграмы

 

Паступаючыя па напрамку 2-16 01 31-01 “Інструментальнае выканальніцтва (фартэпіяна)” павінны прайсці гутарку і выканаць:

 1. паліфанічны твор трохгалоснага складу («Трохгалосныя інвенцыі» І.С.Баха, «Добра тэмпераваны клавір»)
 2. твор буйной формы – Санатнае allegro з класічнай санаты
 3. п’есу кантыленнага характару
 4. два эцюды на розныя віды тэхнікі
 5. гамы (дыезныя і бемольныя да 5 ключавых знакаў уключна):
  • прамую, разыходную ў аб’ёме 4-х актаў
  • у тэрцыю, дэцыму
  • храматычную – прамую і разыходную
 6. арпеджыа:
  • танічныя – кароткія, ламаныя, доўгія з абарачэннем
  • дамінантсэптакорд – кароткія, ламаныя, доўгія
  • зменшаны ўводны сэптакорд (аналагічна дамінантсэптакорду)
  • 4-х гуковыя акорды

Сальфеджыа

Паступаючыя па напрамку  “Інструментальнае выканальніцтва (фартэпіяна)” павінны:

 1. Напісаць аднагалосны дыктант на працягу 25 хвілін у аб’ёме 8 тактаў у мажорных ці мінорных танальнасцях з нескладаным рытмам і храматызмамі (памеры: 2/4, 3/4, 4/4; дыктуецца 10 разоў). Рытмічныя цяжкасці: сінкопы, трыёлі, ноты з кропкай, шаснаццатыя.
 2. Праспяваць гаму да 5-ці знакаў: мажорную (натуральную, гарманічную) і мінорную (натуральную, гарманічную і меладычную).
 3. Праспяваць у танальнасці:
  • ступені;
  • інтэрвалы з вырашэннем (характэрныя, трытоны);
  • акорды (трохгуччы галоўных ступеняў і іх абарачэнні, дамінантсэптакорд і яго абарачэнні з вырашэннем, паменшаны сэптакорд VII ступені і малы сэптакорд VII з вырашэннем, сэптакорд ІІ ступені).
 4. Праспяваць ад гука ўверх і ўніз асобныя інтэрвалы і акорды, (указаныя ў п.3); сэптакорды VII i II ступені – толькі ўверх; павялічанае і паменшанае трохгуччы – уверх і ўніз з вырашэннем.
 5. Вызначыць на слых:
  • інтэрвалы і акорды ад гука (адпаведна п.3);
  • інтэрвалы і акорды ў танальнасці, асобна і ў паслядоўнасці (7 інтэрвалаў, 7 акордаў).
 6. Праспяваць з ліста незнаёмую мелодыю з тактыраваннем (дырыжыраваннем) у памерах 2/4, 3/4, 4/4 (меладычныя і рытмічныя цяжкасці – адпаведна дыктанту).