Тыпавыя вучэбныя праграмы па вучэбных дысцыплінах агульнапрафесійнага цыкла
Элементарная тэорыя музыкі “Дырыжыраванне (па напрамках)”, “Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)” Мінск 2015
Музычная грамата і элементарная тэорыя музыкі “Спевы акадэмічныя” Мінск  2004
Гармонія “Дырыжыраванне (па напрамках)“ Мінск  2019
Гармонія “Спевы акадэмічныя” Мінск  2004
Гармонія “Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)” Мінск 2019
Сальфеджыа “Дырыжыраванне (па напрамках)” Мінск  2019
Сальфеджыа (“Інструментальнае выканальніцтва (па намрамках)” Мінск  2000
Сальфеджыа “Спевы акадэмічныя” Мінск  2015
Аналіз музычных твораў Мінск  2016
Беларуская музычная літаратура Мінск  2010
Сусветная музычная літаратура (замежная – да пачатку XX ст.) Мінск  2008
Сусветная музычная літаратура: (руская – да пачатку XX ст.) Мінск  2012
Сусветная музычная літаратура: замежная музыка ХХ ст. Мінск  2005
Сусветная музычная літаратура: руская музыка ХХ ст. Мінск  2005
Музычны фальклор Мінск  2010
Інструментазнаўства (“Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)” Мінск  2009
Дадатковы інструмент (фартэпіяна) “Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)”) Мінск  2006
Фартэпіяна “Спевы акадэмічныя” Мінск 2007
Псіхалогія і педагогіка Мінск  2019
Беларуская мова (прафесійная лексіка) Мінск  2016

 

Тыпавыя вучэбныя праграмы па вучэбных дысцыплінах спецыяльнага цыкла і практыках

2-16 01 02-02 Дырыжыраванне (акадэмічны хор)

Харавы клас Мінск  2006
Дырыжыраванне Мінск  2016
Чытанне харавых партытур Мінск  2004
Пастаноўка голасу Мінск  2000
Вакальны ансамбль Мінск  2005
Фартэпіяна Мінск  2006
Харавая аранжыроўка і апрацоўка беларускіх народных песень Мінск  2006
Харавая літаратура Мінск  2016
Гісторыя харавога выканальніцтва Мінск 2020
Хоразнаўства і методыка работы з творчым калектывам Мінск 2016
Методыка выкладання вакальна-харавых  дысцыплін і сальфеджыа Мінск  2010
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару Мінск  2018
Выканальніцкая практыка Мінск  2008
Работа з творчым калектывам (дырыжорская практыка) Мінск  2005
Педагагічная практыка Мінск  2011

 

2-16 01 02-03 Дырыжыраванне (народны хор)

Харавы клас Мінск  2006
Дырыжыраванне Мінск  2015
Чытанне харавых партытур Мінск  2004
Пастаноўка голасу Мінск  2020
Фальклорны ансамбль Мінск  2003
Фартэпіяна Мінск  2007
Харавая аранжыроўка і апрацоўка беларускіх народных песень Мінск  2006
Расшыфроўка народных песень Мінск  2014
Харавая літаратура Мінск  2016
Хоразнаўства і методыка работы з творчым калектывам Мінск 2016
Методыка выкладання вакальна-харавых дысцыплін і сальфеджыа Мінск  2010
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару Мінск  2018
Народная творчасць і вывучэнне пеўчых стыляў Мінск  2012
Пастаноўчая работа ў народным хоры Мінск  2007
Асновы народнай харэаграфіі Мінск  2007
Выканальніцкая практыка Мінск  2008
Работа з творчым калектывам (дырыжорская практыка) Мінск  2005
Педагагiчная практыка Мінск  2011

 

2-16 01 31-01 Інструментальнае выканальніцтва (фартэпіяна)

Спецыяльны інструмент Мінск  2006
Гісторыя выканальніцкага мастацтва Мінск  2012
Выканальніцкі аналіз Мінск  2011
Камерны ансамбль Мінск  2006
Фартэпіянны ансамбль Мінск  2006
Чытанне з ліста і транспанаванне Мінск  2009
Канцэртмайстарскі клас Мінск  2009
Методыка выкладання ігры на інструменце Мінск  2004
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару Мінск  2012
Харавы клас Мінск  2015
Асновы дырыжыравання Мінск  2009
Выканальніцкая практыка Мінск  2008
Канцэртмайстарская практыка Мінск  2009
Педагагічная практыка Мінск  2006

 

2-16 01 31-02 Інструментальнае выканальніцтва (аркестравыя струнна-смычковыя  інструменты – па відах інструментаў) 

Спецыяльны інструмент (скрыпка) Мінск  2007
Спецыяльны інструмент (альт) Мінск  2007
Спецыяльны інструмент (віяланчэль) Мінск  2001
Спецыяльны інструмент (кантрабас) Мінск  2006
Гісторыя выканальніцкага мастацтва (скрыпка) Мінск  2011
Гісторыя выканальніцкага мастацтва (віяланчэль, кантрабас) Мінск  2014
Выканальніцкі аналіз Мінск  2011
Камерны ансамбль Мінск  2006
Струнны ансамбль (квартэт) Мінск  2006
Аркестравы клас Мінск  2006
Методыка работы з творчым калектывам Мінск  2011
Дырыжыраванне Мінск  2009
Чытанне аркестравых партытур Мінск  2012
Інструментоўка Мінск  2011
Методыка выкладання ігры на інструменце Мінск  2012
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару (скрыпка) Мінск  2011
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару  (віяланчэль, кантрабас) Мінск  2013
Выканальніцкая практыка Мінск  2008
Работа з творчым калектывам (дырыжорская практыка) Мінск  2012
Педагагічная практыка Мінск  2006

 

2-16 01 31-04   Інструментальнае выканальніцтва (аркестравыя духавыя і ўдарныя інструменты – па відах інструментаў)

Спецыяльны інструмент (драўляныя духавыя інструменты) Мінск  2006
Спецыяльны інструмент (медныя духавыя і ўдарныя інструменты) Мінск  2006
Гісторыя выканальніцкага мастацтва Мінск  2007
Выканальніцкі аналіз Мінск  2011
Клас ансамбля Мінск  2015
Аркестравы клас Мінск  2006
Інструмент духавога аркестра Мінск  2015
Методыка работы з творчым калектывам Мінск  2011
Дырыжыраванне Мінск  2009
Чытанне аркестравых партытур Мінск  2012
Інструментоўка Мінск  2009
Методыка выкладання ігры на духавых інструментах Мінск  2005
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару Мінск  2012
Выканальніцкая практыка Мінск  2008
Работа з творчым калектывам (практыка) Мінск  2012
Педагагічная практыка Мінск  2006

 

2-16 01 31-05 Інструментальнае выканальніцтва

(інструменты народнага аркестра – па відах інструментаў)

Спецыяльны інструмент (баян, акардэон) Мінск  2007
Спецыяльны інструмент (гітара класічная) Мінск  2003
Спецыяльны інструмент (балалайка) Мінск  2007
Спецыяльны інструмент (домра) Мінск  2015
Спецыяльны інструмент (цымбалы) Мінск  2007
Гісторыя выканальніцкага мастацтва (баян, акардэон) Мінск  2020
Гісторыя выканальніцкага мастацтва (цымбалы, домра, балалайка, гітара) Мінск  2007
Выканальніцкі аналіз Мінск  2011
Клас ансамбля баянаў Мінск  2005
Клас ансамбля гітар Мінск  2010
Клас ансамбля цымбалаў Мінск  2003
Аркестравы клас Мінск  2002
Вывучэнне роднасных інструментаў (народныя) Мінск  2005
Методыка работы з творчым калектывам Мінск  2011
Дырыжыраванне Мінск  2009
Чытанне аркестравых партытур Мінск  2012
Інструментоўка (інструменты народнага аркестра) Мінск  2013
Методыка выкладання ігры на народным інструменце (баян, акардэон) Мінск  2014
Методыка выкладання ігры на народным інструменце (цымбалы, домра, балалайка, гітара) Мінск  2007
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару (баян, акардэон) Мінск  2011
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару (балалайка, гітара, домра, цымбалы) Мінск  2015
Акампанемент, падбор па слыху Мінск  2006
Выканальніцкая практыка Мінск  2008
Работа з творчым калектывам (практыка) Мінск  2012
Педагагічная практыка Мінск  2006

 

2-16 01 32 Спевы акадэмічныя

Сольныя спевы Мінск  2007
Вакальны ансамбль Мінск  2005
Майстэрства акцёра Мінск  2007
Сцэнічная мова Мінск  2007
Рытміка і танец Мінск  2005
Сцэнічная падрыхтоўка Мінск  2005
Вывучэнне опернага рэпертуару Мінск  2006
Сусветная гісторыя вакальнага выканальніцтва Мінск  2007
Італьянская мова Мінск  2012
Харавы клас Мінск  2005
Чытанне харавых партытур Мінск  2005
Дырыжыраванне Мінск  2014
Хоразнаўства Мінск  2005
Вывучэнне педагагічнага рэпертуару Мінск 2014
Вакальная методыка Мінск  2005
Педагагічная практыка Мінск  2013
Выканальніцкая практыка Мінск  2006

 

2-17 03 01-01 Мастацтва эстрады (інструментальная музыка)

 

Тыпавыя вучэбныя праграмы па вучэбных дысцыплінах агульнапрафесійнага цыкла 
Музычная грамата і элементарная тэорыя музыкі Мінск  2015
Гармонія Мінск  2010
Сальфеджыа – Мастацтва эстрады (інструментальная музыка) Мінск  2011
Аналіз музычных твораў Мінск  2012
Беларуская музычная літаратура Мінск  2010
Сусветная музычная літаратура (замежная – да пачатку XX ст.) Мінск  2008
Сусветная музычная літаратура (руская – да пачатку XX ст.) Мінск  2012
Сусветная музычная літаратура: замежная музыка ХХ ст. Мінск  2005
Сусветная музычная літаратура: руская музыка ХХ ст. Мінск  2005
Музычны фальклор Мінск  2010
Інструментазнаўства Мінск  2005
Фартэпіяна Мінск  2013
Псіхалогія і педагогіка Мінск  2019

 

Тыпавыя вучэбныя праграмы па вучэбных дысцыплінах спецыяльнага цыкла і практыках
Спецыяльны клас духавых інструментаў (труба, трамбон, саксафон) Мінск  2005
Спецыяльны клас (гітара і бас-гітара) Мінск  2006
Спецыяльны клас (фартэпіяна) Мінск  2007
Інструмент эстраднага аркестра Мінск  2006
Клас ансамбля Мінск  2005
Гісторыя эстраднага выканальніцтва і джазавых стыляў Мінск  2003
Джазавая імправізацыя Мінск  2006
Сачыненне Мінск  2002
Аркестравы клас Мінск  2006
Дырыжыраванне (выкарыстоўваць праграму для “Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)”) Мінск  2009
Чытанне аркестравых партытур Мінск  2005
Аранжыроўка і інструментоўка Мінск  2006
Методыка работы з эстрадным аркестравым калектывам Мінск  2005
Методыка выкладання ігры на інструменце          (труба трамбон,саксафон) (выкарыстоўваць праграму для “Інструментальнае выканальніцтва (аркестравыя духавыя і ўдарныя інструменты)”) Мінск  2005
Методыка выкладання ігры на інструменце          (гітара, бас-гітара) (выкарыстоўваць праграму для “Інструментальнае выканальніцтва (інструменты народнага аркестра)”) Мінск 2007
Методыка выкладання ігры на інструменце (фартэпіяна) (выкарыстоўваць праграму для “Інструментальнае выканальніцтва (фартэпіяна)”) Мінск 2004
Выканальніцкая практыка Мінск  2008
Работа з эстрадным калектывам (практыка) Мінск  2005
Педагагічная практыка Мінск  2006

 

  

2-21 04 31 Музыказнаўства

Тыпавыя вучэбныя праграмы па вучэбных дысцыплінах агульнапрафесійнага цыкла

Інструментазнаўства і інструментоўка Мінск  2010
Сачыненне Мінск  2019
Фартэпіяна Мінск  2006
Асновы дырыжыравання Мінск  2000

 

Тыпавыя вучэбныя праграмы па практыках

Педагагічная практыка (сальфеджыа) Мінск  2004
Педагагічная практыка (музычная літаратура) Мінск  2000
Лектарская практыка Мінск  2002
Вучэбная (лектарская) практыка Мінск  2015

 

Тыпавыя вучэбныя праграмы па вучэбных дысцыплінах спецыяльнага цыкла

Элементарная тэорыя музыкі Мінск  2012
Гармонія Мінск  2011
Аналіз музычных твораў Мінск  2005
Паліфонія Мінск  2002
Сальфеджыа Мінск  2000
Беларуская музычная літаратура Мінск  2010
Сусветная музычная літаратура (замежная – да пачатку ХХ стагоддзя) Мінск  2008
Сусветная музычная літаратура (руская – да пачатку ХХ стагоддзя) Мінск  2012
Сусветная музычная літаратура: замежная музыка ХХ ст. Мінск  2005
Сусветная музычная літаратура: руская музыка ХХ ст. Мінск  2005
Сучасныя музычныя стылі Мінск  2020
Музычны фальклор Мінск  2000
Беларуская народная музычная творчасць Мінск  2010
Асновы музычнай крытыкі Мінск  2013
Харавы клас Мінск  2015
Пастаноўка голасу Мінск  2000
Методыка выкладання прадмета “Сальфеджыа” Мінск  2004
Методыка выкладання прадмета “Музычная літаратура” Мінск  2015

 

Праграмы агульнаадукацыйнага кампанента, фізічнай культуры, дапрызыўнай (медыцынскай) падрыхтоўкі

Беларуская мова і літаратура. X – XI класы Мінск  2017
Руская мова і літаратура. X – XI класы Мінск  2017
Замежная мова. X – XI класы Мінск  2017
Сусветная гісторыя. X – XI класы Мінск  2020
Гісторыя Беларусі. X – XI класы Мінск  2020
Асновы права Мінск  2016
Асновы сацыяльна-гуманітарных навук Мінск 2016
Матэматыка Мінск 2017
Фізіка. X – XI класы. Астраномія. XI клас Мінск 2017
Інфарматыка. VI – XI класы Мінск 2017
Хімія. X – XI класы Мінск 2017
Біялогія. X – XI класы Мінск 2017
Геаграфія. X – XI класы Мінск 2020
Фізічная культура і здароўе. X – XI класы Мінск 2019
Фізічная культура і здароўе (для ССА і ПТА) Мінск 2019
Фізічная культура і здароўе для спецыяльных медыцынскіх груп. I – XI класы Мінск 2017
Дапрызыўная і медыцынская падрыхтоўка. X – XI класы Мінск 2017
Абарона насельніцтва і тэрыторый ад надзвычайных сітуацый Мінск 2009
Асновы аховы працы Мінск  2013
Ахова навакольнага асяроддзя і энергазберажэнне Мінск 2019

 

Праграмы дысцыплін спецыяльнага цыкла

2-21 04 31 Музыказнаўства

Азнаямленчая практыка па вучэбным прадмеце “Сальфеджыа” “МДМК імя М.І.Глінкі” 2016
Элементарная тэорыя музыкі “МДМК імя М.І.Глінкі” 2015

 

2-16 01 02-02 Дырыжыраванне (академічны хор)

Азнаямленчая практыка па  вучэбным прадмеце  “Сальфеджыа” “МДМК імя М.І.Глінкі”  2016

 

2-16 01 02-03 Дырыжыраванне (народны хор)

Азнаямленчая практыка па вучэбным прадмеце “Сальфеджыа” “МДМК імя М.І.Глінкі” 2016

 

2-16 01 31-01 Інструментальнае выканальніцтва (фартэпіяна)

Дадатковы інструмент (сінтэзатар, клавесін) для напрамку фартэпіяна “МДМК імя М.І.Глінкі” 2016
Фартэпіянный ансамбль “МДМК імя М.І.Глінкі” 2015
Спецыяльны інструмент “МДМК імя М.І.Глінкі” 2015
Педагагічная практыка “МДМК імя М.І.Глінкі” 2016

 

2-16 01 31-05 Інструментальнае выканальніцтва

(інструменты народнага аркестра – па відах інструментаў)

Выканальніцкі аналіз (баян, акардэон) “МДМК імя М.І.Глінкі” 2015
Методыка выкладання ігры  на інструменце “МДМК імя М.І.Глінкі” 2016
Акампанемент, падбор па слыху “МДМК імя М.І.Глінкі” 2016
“Баян” вучэбныя праграма для цэнтра практыкі “МДМК імя М.І.Глінкі” 2016
“Акардэон” вучэбныя праграма для цэнтра практыкі “МДМК імя М.І.Глінкі” 2016
Клас ансамбля (балалаек) “МДМК імя М.І.Глінкі” 2018
Клас ансамбля (домр) “МДМК імя М.І.Глінкі” 2018

 

2-16 01 31 Спевы акадэмічныя

Хоразнаўства “МДМК імя М.І.Глінкі” 2015
Італьянская мова “МДМК імя М.І.Глінкі”  201

 

 Праграмы агульнапрафесійнага цыкла дысцыплін
Гармонія (для спецыяльнасці “Спевы акадэмічныя”) “МДМК імя М.І.Глінкі” 2015
Замежная мова (прафесійная лексіка) “МДМК імя М.І.Глінкі”  2016

 

 

Пералік дзеючых вучэбных праграм па факультатыўных дысцыплінах 

 

“Карупцыя і яе грамадская небяспека” (для ўсіх спецыяльнасцяў) Мінск  2004
“Асновы ідэалогіі беларускай дзяржавы” Мінск  2007
“Здаровы лад жыцця” Мінск  2017
Псіхалогія (практычная) Мінск 2019
“Фарміраванне сямейных каштоўнасцяў (з улікам культурных і нацыянальных традыцый беларускага

народа, прынцыпаў гендэрнай роўнасці)”

Мінск  2009
“Правілы дарожнага руху” Мінск  2017

 

Пералік вучэбных праграм установы адукацыі “Мінскі дзяржаўны музычны каледж імя М.І.Глінкі” па факультатыўных дысцыплінах

 

Асновы сцэнічнага руху (для спецыяльнасці “Дырыжыраванне (народны хор)”) “МДМК імя М.І.Глінкі” 2020
Развіццё навыкаў гарманічнага мыслення (“Інструментальнае выканальніцтва (па напрамках)”, “Дырыжыраванне (акадэмічны

хор) ”)

“МДМК імя М.І.Глінкі” 2020
“Замежная музыка XX стагодзя” (для ўсіх спецыяльнасцяў, акрамя спецыяльнасці “Музыказнаўства”) “МДМК імя М.І.Глінкі” 2016
Інтэнсіўны курс музычнага дыктанта (для спецыяльнасцяў “Інструментальнае выканальніцтва”, “Дырыжыраванне (акадэмічны хор) ”) “МДМК імя М.І.Глінкі” 2020
Асновы работы з  нотным рэдактарам Sibelius (для спецыяльнасцяў “Дырыжыраванне (па напрамках)”, “Інструментальнае выканальніцтва (аркестравыя духавыя і ўдарныя інструменты)”, “Інструментальнае выканальніцтва (інструменты народнага аркестра)”, “ Музыказнаўства”, “Спевы акадэмічныя”) “МДМК імя М.І.Глінкі”  2018
Музычнае выхаванне ва ўстановах дашкольнай адукацыі (для спецыяльнасцяў “Дырыжыраванне (па напрамках)” “Інструментальнае выканальніцтва  фартэпіяна)”, “Спевы акадэмічныя”) “МДМК імя М.І.Глінкі” 2018
Музыка XX-XXI (для спецыяльнасці “Музыказнаўства”) “МДМК імя М.І.Глінкі” 2020
Асновы сцэнічнага маўлення (для спецыяльнасці “Музыказнаўства”) “МДМК імя М.І.Глінкі” 2018